Suomen Valoteknillinen Seura ry

EuP (erp) -direktiivi

Ajankohtaisseuranta valaistustuotteiden osalta. EuP-direktiivi (Eco Design -direktiivi, jatkossa ErP-direktiivi; Energy Related Products Directive) on puitedirektiivi energiaa käyttävien tuotteiden ekologisen suunnittelun vaatimuksista. Sen nojalla annetaan tuote­ryhmä­kohtaisia täytäntöönpano­säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin tuote­suunnittelun ympäristövaatimukset. Voimaan astuttuaan vaatimukset koskevat kaikkia EU:n jäsenmaita ilman kansallista lainsäädäntöä.


EuP-direktiivi

Uutta:

    KOMISSION ASETUS (EU) 2015/1428, annettu 25 päivänä elokuuta 2015, ympärisäteilevien kotitalouslamppujen ekologista suunnittelua koskevia vaatimuksia koskevan komission asetuksen (EY) N:o 244/2009 muuttamisesta sekä loistelamppujen, joissa ei ole sisäistä virranrajoitinta, suurpainepurkauslamppujen sekä virranrajoittimien ja valaisimien, joissa voidaan käyttää tällaisia lamppuja, ekologista suunnittelua koskevia vaatimuksia sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/55/EY kumoamista koskevan komission asetuksen (EY) N:o 245/2009 muuttamisesta sekä suunnattujen lamppujen, loistediodilamppujen ja niihin liittyvien laitteiden ekologista suunnittelua koskevia vaatimuksia koskevan komission asetuksen (EU) N:o 1194/2012 muuttamisesta

 

Palvelusektorin valaistustuotteet


Ympärisäteilevät kotitalouslamput


Kotitalouksien valaistuslaitteet II (kohdelamput ja valaisimet)

  • Voimassa oleva lainsäädäntö

= = =

Lamppujen energiamerkintä

  • Voimassa oleva lainsäädäntö

= = =

 

 

Lisätietoja


0.00803